Εισήγηση προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στην πρώτη μας συνάντηση νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε τα βασικά οργανωτικά και λειτουργικά μας θέματα. Προτείνω λοιπόν να διαχωριστούμε σε ομάδες εργασίας, οι οποίες θα μελετήσουν κάποια βασικά θέματα και θα παρουσιάσουν προτάσεις στην επόμενη σύσκεψη μας. Οι ομάδες εργασίας, θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

  1. Ομάδα εργασίας για τα Οργανωτικά- Οικονομικά: Θα μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους το ΠΕΣΚΜ μπορεί να οργανωθεί καλύτερα με γραμματεία, προσωπικό, ιστοσελίδα, σύστημα ενημέρωσης των μελών, τήρηση ημερολογίου, πρωτοκόλλου, ταμείου, εξεύρεσης πόρων, διαχείρισης εξόδων κλπ.
  2. Ομάδα εργασίας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Επειδή ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια θα πρέπει, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη να βρούμε τις θεματικές εκείνες και τους τρόπους με τους οποίους θα συνεργαστούμε (ευρωπαϊκά προγράμματα, αναπτυξιακός νόμος κλπ).
  3. Ομάδα εργασίας θέσεων και προτάσεων: έχουμε λάβει και έχουμε επεξεργαστεί στο γραφείο μου τα υπομνήματα των εννέα επιμελητηρίων. Θα πρέπει μία ομάδα να μελετήσει τα υπομνήματα αυτά και να επιλέξει 5-6 βασικές προτάσεις τις οποίες θα κυνηγήσουμε για να τις εφαρμόσουμε. Με άξονα αυτές να μελετήσουμε εάν μπορούμε να διοργανώσουμε και την πρώτη μας εκδήλωση.

Ομάδα εργασίας για τη στήριξη των Επιμελητηρίων: η ομάδα αυτή να δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά, περιφερειακά επιμελητήρια αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τα βοηθήσουμε.