Υπόμνημα προς Περιφερειάρχη

Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχη,

Στην πρώτη μας συνάντηση σας επιθυμούμε να εξετάσουμε το ζήτημα της συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Ο νόμος ορίζει ότι οι φορείς μας θα πρέπει να συνεργαστούν, χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις. Συνεπώς προτείνουμε να δημιουργήσουμε από κοινού μία Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο την αναζήτηση θεματικών στις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε διμερείς συνεργασίες. Οι θεματικές αυτές θα πρέπει να σχετίζονται με την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα ειδικά σχέδια της Περιφέρειας, σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου κλπ.

Η Ομάδα αυτή θα μπορέσει από κοινού να διαπιστώσει που υπάρχει το συγκεκριμένο έδαφος συνεργασίας.
Ακολούθως σας σημειώνει συνοπτικά τις θέσεις και προτάσεις του συμβουλίου μας.

 

Σύνοψη των Υπομνημάτων των εννέα Επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας

 1. Οικονομικά:

Όλα τα Επιμελητήρια συμφωνούν πάνω στα «πανελλαδικά αιτήματα» πάνω στα εθνικά οικονομικά και θεσμικά ζητήματα:

 • Μείωση όλων των φόρων που βαραίνουν τις επιχειρήσεις (προκαταβολών, φόρου αλληλεγγύης, επιτηδεύματος, εταιρικού φόρου, ΕΝΦΙΑ κλπ).
 • Μείωση του μη μισθολογικού κόστους, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Διευκόλυνση με γενναία μέτρα στην ρύθμιση κάθε είδους οφειλών προς το Δημόσιο.
 • Μείωση του ΦΠΑ, με την επαναφορά των συντελεστών στο 18%, 10% και 5%.
 • Μείωση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς στις σχέσεις επιχείρησης- κρατικών φορέων.
 • Ενίσχυση του ρόλου των Επιμελητηρίων μέσω της θεσμοθέτησης διαδικασιών διαλόγου και την παραχώρηση αρμοδιοτήτων για θέματα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων (αδειοδότηση, εγγυοδοσία, ρυθμίσεις οφειλών, συγκέντρωση και έλεγχος δικαιολογητικών, διαιτησία μεταξύ επιχείρησης και κράτους και μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή κλπ).
 • Ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων μέσω της παραχώρησης αρμοδιοτήτων, πόρων και δυνατότητας απασχόλησης προσωπικού.

 

 1. Ειδικές προτάσεις
 • Εφαρμογή της Ειδικής Μελέτης για το εμπόριο καυσίμων στις παραμεθόριες περιοχές από Επιμελητήριο Κιλκίς.
 • Παραχώρηση του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, των Σερρών ώστε να αξιοποιηθεί προς όφελος της επιχειρηματικότητας.
 • Καθιέρωση της Π.Κ.Μ. ως περιοχής σημαντικής για τη Νοτιοευρωπαϊκή Εφοδιαστική Αλυσίδα. (ΕΒΕΘ)
 • Ανάδειξη της Π.Κ.Μ. ως περιοχής για την παραγωγή καινοτομίας και εφαρμοσμένων τεχνολογιών (ΕΒΕΘ).
 • Διασυνοριακό Πρόγραμμα για παροχή ειδικών κινήτρων για τη συγκράτηση της μετανάστευσης επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες.
 • Μέτρα πάταξης του λαθρεμπορίου- παραεμπορίου μέσω της εφαρμογής των προτάσεων του ΕΕΘ.
 • Δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στον λιμένα Θεσσαλονίκης.
 1. Υποδομές ΠΚΜ:
 • Σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο.
 • Οδική σύνδεση του αεροδρομίου «Μακεδονία» με την Εγνατία οδό, παρακάμπτοντας από ανατολικά την πόλη της Θεσσαλονίκης.
 • «Σιδηροδρομική Εγνατία», με κατασκευή γραμμής από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα και Χαλκιδική.
 • Δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο στρατόπεδο Γκόνου.
 • Αναβάθμιση των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων προς Ευζώνους και Προμαχώνα, προς διευκόλυνση των εμπορευματικών μεταφορών.
 • Κατασκευή Οδικού άξονα Χαλκηδόνας – Έδεσσας – όρια Νομού Φλώρινας.
 • Βελτίωση Οδικού δικτύου Χαλκιδικής
 • Θεσμοθέτηση «Κοινωνικού Ελέγχου» στις διοικήσεις των φορέων που αποκρατικοποιήθηκαν (Λιμάνι, αεροδρόμιο, Εγνατία Οδός, σιδηρόδρομος κλπ)
 1. Ενέργεια- Μεταφορές:
 • Επέκταση του Δικτύου Φυσικού Αερίου στις δυνατόν περισσότερες περιοχές της ΠΚΜ
 • Κατασκευή Εμπορευματικού Σταθμού Μακρυγιάλου, βάσει της μελέτης που χρηματοδότησε το Επιμελητήριο Πιερίας.
 • Κατασκευή μαρίνων στα λιμάνια Κατερίνης και Γρίτσας Λιτοχώρου.
 • Ανάδειξη του Ολύμπου ως ένα βασικό τουριστικό προϊόν της χώρας.
 • Εκλογίκευση και εκσυγχρονισμός στην αναχρονιστική δομή των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.).
 1. Κλαδικά ζητήματα:
 • Περισσότερα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας
 • Μεγαλύτερη παρέμβαση των Επιμελητηρίων στον σχεδιασμό και υλοποίηση κάθε σχεδιασμού, προγράμματος ή πρωτοβουλίας που αφορά την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση.

Τέλος:

Το ΠΕΣΚΜ θεωρεί ως αρνητική τη «Συμφωνία των Πρεσπών» και καλεί την πολιτική ηγεσία της χώρας να μην προχωρήσει στην κύρωση της. Εκτός από τα εθνικά συμφέροντα θίγονται και επιχειρηματικά, καθώς τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα χρήσης του όρου «Μακεδονία» και των παραγώγων του στην ονομασία επιχειρήσεων και προϊόντων.