Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί φίλοι,
σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Είναι η πιο πρόσφατος αλλά και πιο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας του φορέα μας με τους πολίτες.
Στην ιστοσελίδα μας μπορεί ο καθένας να πληροφορείται το έργο και τις παρεμβάσεις του ΠΕΣΚΜ αλλά και
να έρχεται σε επικοινωνία με τα όργανα του, προκειμένου να θέτει θέματα του ενδιαφέροντος του.
Επίσης, μπορεί να βρει πληροφορίες για τα όργανα διοίκησης του αλλά και τα πρόσωπα που τα συγκροτούν.
Το ΠΕΣΚΜ, μαζί με όλα τα υπόλοιπα Συμβούλια της χώρας ιδρύθηκε μόλις το 2018, έπειτα από πολλές προσπάθειες
των ανθρώπων του Επιμελητηριακού Θεσμού, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.
Τα Συμβούλια ουσιαστικά ενισχύουν την ενιαία δράση των κατά τόπους Επιμελητηρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται
η επίλυση προβλημάτων και η ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις ανά γεωγραφική περιφέρεια.
Ως Πρόεδρος του ΠΕΣΚΜ θα επιδιώκω πάντα την δράση μέσα από ενότητα και συναντίληψη και για το λόγο αυτό
πάντα αποζητώ τη συμμετοχή των εμπλεκομένων και των πολιτών.
Με τις σκέψεις αυτές σας εύχομαι καλή περιήγηση στην ιστοσελίδα μας.